Farmový chov bažantov

Typy chovu bažantov:

Umelý, farmový, voliérový, intenzívny alebo krotký chov bažantov.

- Je založený na umelom chove rodičovského kŕdľa bažantov, aby sa získalo max. množstvo násadových vajec od jednej nosnice a na umelom odchove bažantíčat až do času, ktorý je vhodný na ich vypúšťanie do voľnej prírody. Prednosťou tohto chovu je, že ne obmedzenom priestore vyprodukujeme veľké množstvo vajíčok nezávisle od počasia v obdobií hniezdenia.

Predpoklady pre vytvorenie prevádzky:

 • je to predovšetkým dostatok vhodných priestorov a plochy na vytvorenie znáškových voliér, zimovacích voliér, odchovných voliér, priestory na uskladnenie krmiva, vajec, priestory pre liahne a rôzne pomocné priestory.

 • sú to stále pracovné sily na ošetrovanie, stráženie, liahnutie, odchov, kŕmenie

 • dobrý zdravotný stav základného kŕdľa, dostatočná hygiena chovu, zabezpečenie ochrany pred infekčnými a parazitárnymi chorobami

 • najvhodnejšie plochy na veľkochov bažantov sú južné a juhovýchodne orientované mierne svahy s ľahkou dobre priepustnou pôdou

 • prevádzky vzdialené od veľkochovu hydiny

 • musí byť zabezpečené, aby prevádzka nebola vyrušovaná ľuďmi, domácimi zvieratami

 • výhodné je okolo voliér vysadiť niekoľko metrov vysoký plot

Chovný kŕdeľ:

Príprava chovného kŕdľa:

 • predstavuje rodičovské zvieratá

 • chovný kŕdeľ pre budúce znáškové obdobie vyberáme z kurčiat vyliahnutých približne v polovici znáškového obdobia, aby pri prvej znáške mali 9 mesiacov

 • staré sliepky sa po skončení znáškového obdobia, buď púšťajú do prírody alebo sa likvidujú, pretože po dosiahnutí jedného roku sú vnímavejšie na niektoré choroby (tuberkulóza)

 • znáškové obdobie je od polovice apríla do konca júla

 • vajíčka, ale aj mladé bažanty sa vyberajú z jednotlivých kmeňov podľa úžitkovosti

 • sleduje sa úroveň znášky, oplodnenosť a liahnivosť vajec

 • bažantíčatá pre kmeňový kŕdeľ vyberáme podľa toho ako sú operené, podľa živej hmotnosti, kondičného stavu,...

 • okrem týchto tzv. hydinárskych parametrov sledujeme aj ďaľšie vlastnosti týchto zvierat – ostražitosť, snaha a schopnosť získať si potravu,...

 • výber sa robí vo veku 6-8 týždňov, kedy sa skončilo preperovanie a možno rozoznať pohlavie bažantov

Umiestnenie chovného kŕdľa:

 • sú umiestnené v samostatnej voliére, ktorá je umiestnená oddelene od ostatných zariadení na farme, na slnečnom a záveternom mieste

 • voliéry musia byť dostatočne priestranné, ráta sa s priestorom 4-5 m2 na ks

 • prípadne pri väčšej koncentrácií treba používať ochranné prostriedky proti perožrúctvu a kanibalizmu tzv. zobákovniu

 • voliéra je oplotená a prikrytá pletivom, vysoká najmenéj dva a pol metra a musí byť zabezpečená proti podhrabaniu dravej zveri

 • vo vnútri voliéry je priestor pre prípad nepriaznivého počasia, vytvoriť prostriedky na hradovanie, vybudujeme tu kŕmnu linku s násypcami a napájačkami, zo severnej strany treba utepliť trstinou, aby sa zabránilo prievanu a chladu

Výber chovných jedincov:

 • veľmi dôležité je brakovanie- to je výber jedincov do kmeňového kŕdľa

 • pri brakovaní sa urobí dôkladná prehliadka každého jedinca, aby sa do kmeňového kŕdľa nedostali nevhodné jedince

 • posudzujeme celkový vonkajší vzhľad – pevnosť, vyfarbenie, hmotnosť samica 900-1000g samec 1100-1300g

 • na každom zvierati treba urobiť dôkladnú vonkajšiu prehliadku

 • na hlave si všímame oči, zobák, lalôčiky, kontrolujeme prsnú kosť jej prípadné deformácie, sledujeme beháky, či nie sú na nich zhrubnutia alebo nálepy, na hlave a medzi perím môžu byť vajíčka ektoparazitov, všímame si sliznicu ústnej dutiny, dôležitá je prehliadka kloaky, či nie je znečistená výkalmi, pretože hnačka je sprievodným javom viacerých infekčných chorôb (salmonelózy)

 • proti endoparazitom sa podávajú liečivá, robí sa aglutinačná skúška na salmonelózu

 • pri výbere kmeňového kŕdľa je potrebné vytvoriť rezervu sliepok aj kohútov, ktoré slúžia na náhradu strát spôsobenú poranením alebo rôznymi technologickými príčinami v priebehu znášky (5% z celkového objemu chovného kŕdľa)

 • brakovanie chovného kŕdľa v našich podmienkach robíme v druhej polovici februára

 • vyprázdnená zimná voliéra sa dôkladne asanuje (odstránime trus, zvyšky krmiva, pôda sa skyprý a vydezinfikuje, buď chlórovým vápnom, NaOH)

 • v prípade dostatku voliér je ideálne nechať vyčistenú voliéru jeden rok prázdnu, kôli biologickej asanácií


Znáškové voliéry:

Delíme ich na:

 1. Spoločné znáškové voliéry – slúžia na chov väčšieho počtu sliepok aj kohútov po hromade

- pomer pohlavia je 1:8-10

- oplodnenosť znesených vajec je pri tomto chove 95%

- na 1ks bažantej zvery bez použitia ochrany proti odzobávaniu sa počíta plocha 6m2

- voliéry zakryté pletivom, pletivo má nevýhody- v zime sa potrhá

- voliéry bez krytia- ohrozenie predátormi, zvýšená spotreba krmiva

- aby bažanty nevyletovali , na letky sa im dáva koženné púzdro alebo sa zastrihne jedna letka

dôležitý je dostatočný počet kŕmidiel a napájačiek, zabezpečiť prirodzený kryt, pridávanie gritu

- výška plotu 2-2,5 m, pletivo zapustené cca 20 cm do zeme

- oká spodnej časti pletiva musia byť malé, aby bažantíčatá nevystrkovali hlavy

- vhodné je umiestniť zariadenia na hradovanie, prípadne na znášanie vajec sa dávajú umelé hniezda

- nevýhoda tohto chovu je v tom, že vzhľadom na veľký počet jedincov sa musí robiť selekcia

 1. Stabilné kmeňové voliéry – má rozmeri 39 m , oplotenie vyššie 2-2,5 m

- tieto stabilné kmeňové voliéry sú z časti zastrešené a čiastočne ohradené pletivom

- podlaha v krytej časti voliéry by mala byť vybetónová a otvorená časť nasypaná štrkom alebo pieskom

- výhoda je v tom, že počas nepriaznivého počasia sa majú kam bažanty skryť a vo vonkajšej časti nie je blato, pretože štrk prepustí vodu, znesené vajíčka sú čisté, pomer pohlavia 1:10-15

- do stabilnej kmeňovej voliéry dávame iba jeden kmeň

- výhodou je tiež, že sa dá čiastočne sledovať úroveň produkčných parametrov, selekcia najlepších jedincov

- nevýhoda je väčšia pracnosť pri kŕmení, napájaní, zbere vajec, ako aj pri dezinfekcií po skončení znáškového obdobia

- dôležitou výbavou sú kŕmidlá a napájačky

- v obdoboí znášky treba podávať aj zelené krmivo

 1. Prechodné kmeňové voliéry – sú vyrábané v rôznych veľkostiach a tvaroch, najčastejšie sa jedná o klietku s rozmermi 331 m

- zvyčajne sú urobené z drevenej konštrukcie, ktorá je potiahnutá pletivom, dno je potiahnuté pletivom tiež

- do takýchto voliér umiestňujeme kmene v pomere 1:5-6

- tieto voliéry staváme na vhodných plochách zvyčajne obsiahnutých ďatelinotrávne miešanky

- nevýhody – veľmi časté vyrušovanie, tým je spojená aj znížená znáška

– vyžadujú veľmi veľký priestor

- výhody – sú lacné

Starostlivosť o chovné jedince počas znášky:

V našich podmienkach sa znáškové obdobie začína na konci marca, plné obdobie znášky sa začína v apríli. Znáška po 15. júni má pre chovateľov praktický význam, pretože vajíčka majú nižšiu oplodnenosť, nižšiu liahnivosť, bažantíčatá nestihnú dorásť do obdobia polovačiek. Pri všetkých typoch znáškových voliér je treba zabezpečiť pokoj, pravidelné kŕmenie a zber vajec. Bažanty si ľahšie zvyknú na ošetrovateľa, keď chodí približne v rovnaký čas a je rovnako oblečený. Kŕmenie v znáškových voliérach sa začína 3-4 týždne pred znáškou kompletnou kŕmnou zmesou BŽN. Počas znáškového obdobia kŕmime s BŽV, pokiaľ je to technicky zvládnuteľné pridávame zelené krmivá + vitamíny

Zber vajec:

- zber dva krát denne, zbavujú sa hrubých nečistôt

- po prehliadke vyraďujeme malé, nadmerne veľké, deformované a poškodené vajcia

- po prehliadke sa uskladňujú na liezkach, vzduchovou komôrkou otočenou smerom nahor

- skladujú sa v osobitnej miestnosti pri teplote 10-14°C a vlhkosti cca 60%.

- vajíčka sa skladujú maximálne týždeň

Dezinfekcia vajec:

- robí sa v skladovacích priestoroch, využíva sa na 1m3 formaldehyd 30ml a cca 20g manganistanu draselného

- vajíčka sa dezinfikujú 20-30min. pri teplote 25°C

- vyššia teplota zabezpečuje to, aby sa nevytvorila para

Charakteristika znáškového obdobia:

- trvá približne 80 dní, končí sa 20 júna

- za toto obdobie získame od jednej sliepky približne 50-55 vajec

- oplodnenosť vajec je 72-75%, liahnivosť 60-70%
Komentáře k článku

 

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok